Husstandsmølle 2 - JDsolarteknik

søg
Go to content

Main menu:

Husstandsmølle 2

JDSolarTeknik er eneforhandler  i Syd- og Sønderjylland af
Gaia-Wind 133 M2 10 kW

MARKEDETS BEDST AFPRØVEDE HUSSTANDSMØLLE
Gaia-Wind er en af verdens førende producenter af højtydende husstandsmøller.
Gaia-Winds mange opstillede husstandsmøller har gennem alle årene bevist at konstruktionen er rigtig.
Denne 10 kW-mølle er baseret direkte på Gaias velkendte 11 kW-mølle. 
For at kunne opfange så meget af vindens energi som muligt, er vingediameteren 13 m. Det giver et bestrøget areal på de hele 133 m2. For at få adgang til så meget vind som muligt, har møllen en navhøjde på 18 m, hvilket gør at den tilladte maksimalhøjde på 25 m udnyttes fuldt.

GRUNDKONSTRUKTION

Gaia-møllen består af dobbeltvinge, gearkasse, generator, rørtårn og fundament.
Vingen er én gennemgående dobbeltvinge på 13 m, som er monteret symmetrisk på generatorens nav og som således udgør møllens rotor.
Møllen er en såkaldt bagløber, og det betyder, at rotoren befinder sig i læsiden af tårnet.
Gearkassen og generatoren er monteret på toppen af rørtårnet i navcellen, som drejes automatisk op mod vinden vha. haleroret.
Rørtårnets bund udgøres af et vippebeslag, som er støbt ned i betonfundamentet.
Tårnet rejses og lægges ned på kort tid vha. en mobilkran.
Strømmen fra generatoren ledes gennem et tårnkabel fra generatoren og videre i et nedgravet kabel over til eltavlen og videre derfra ind i elinstallationen.

HOVEDDATA FOR 10 kV-MØLLEN
NOMINEL EFFEKT:        10 kW v/ 8,5 m/s (hård vind) og op til 50 m/s
ENERGIPRODUKTION: 27.500 kWh/år v/årlig middelvind på 5,0 m/s, 38.000 kWh/år v/ årlig middelvind på 6,0 m/s,
                                        46.500 kWh/år v/ årlig middelvind på 7,0 m/s
REGULERING:                Fuldautomatisk regulering af hastighed og retning
TÅRN:                             Fritstående ståltårn på 18 m.
ROTOR:                          Gennemgående dobbeltvinge. Rotordiameter 13 m
GEARKASSE:                   Placeret mellem rotor og generator.
NØDBREMSE:               Automatisk, mekanisk bremse.
BETJENING:                   Ingen, anlægget er fuldt selvkørende og skal ikke betjenes af ejeren.
TYPEGODKENDELSE:   Typegodkendt iht. danske lovkrav for møller på 40 til 200 m2.

DERFOR ER GAIAS 10 kW MØLLE SÅ GOD I LAVVIND

Også for små vindmøller gælder, at større er bedre.
Når små møller skal sammenlignes, er det naturligt først at se på størrelsen – dvs. størrelsen af det areal, som bestryges af vingerne i møllens rotor.
Jo større rotoren er, des mere vind opfanges og des mere energi produceres. Der er ligefrem sammenhæng mellem bestrøget areal og effekt, så hvis arealet fordobles, så fordobles effekt også.
Gaia-Winds 10 kW-mølle har et rotorareal på 133 m2, og den nærmeste konkurrent har et areal på 64 m3. Gaia-Winds 10 kW-mølle yder mere i lavvind og mellemvind end konkurrenterne. Idet der er mange flere lav- og mellemvindstimer på et år end der er højvindstimer, producerer Gaia-møllen mere end konkurrerende møller.

MYTEN OM MÆRKEEFFEKT
Der fokuseres desværre alt for ofte på vindmøllers mærkeeffekt (målt i kilowatt) i stedet for på deres årsproduktion (målt i kWh, kilowatt-timer).
Problemet består i, at mange vindmølleproducenter anfører mærkeeffekten ved høj vindhastighed (typisk 12 m/s eller mere). Det betyder, at møllen kun leverer sin maksimale ydelse i hårdt vejr.
Det giver mere mening at betragte møllens ydelse i vindhastigheder, som forekommer i det meste af Danmark – typisk i området 4–9 m/s. Fordi sådanne vindhastigheder er mere almindelige, vil en lav- og mellemvindsmølle kunne producere mere energi i løbet ad et år, end en højvindsmølle med samme mærkeeffekt.
En simpel sammenligning af mærkeeffekt kontra rotorareal viser tydeligt Gaia-møllens fordel:

Mølletype              Rotorareal      Mærkeeffekt    Forhold             Areal i intervallet
                                                                                       areal/effekt      17,8 til 25,0 m        

Gaia-Wind 10 kW 133 m2           10 kW                13,3                    68,9 m2
Konkurrent 1         39,9 m2          10 kW                  4,0                    39,9 m2
Konkurrent 2         39,6 m2          10 kW                  4,0                    39,6 m2

Som altid med møller, så er tårnhøjden vigtig: højere er bedre!
Med en tårnhøjde på 18 m og en vingelængde på 6,5 m (rotordiameteren er 13 m) udnytter Gaia-møllen den danske maksimalhøjde for husstandsmøller optimalt. Og den større diameter gør, at Gaia-møllen har væsentligt større areal indenfor konkurrenternes højdeinterval, end de selv har.Kontakt JDSolarTeknik for yderligere oplysninger på tlf. 51926401, eller
Book et konsulentbesøg  
HER
 
 
Back to content | Back to main menu